˝Slovenija je izvorna dežela kranjske čebele in v tisočletjih so se razvile posamezne populacije, ki so se kar najbolj prilagodile okolju, v katerem so živele in ponekod živijo še danes. Nastajale so genetsko edinstvene populacije, ki jih stroka lahko prepoznava kot posamezne krajevne različke ali ekotipe. Glavna težava je počasno izumiranje teh genetsko edinstvenih populacij, zato mora potekati ohranjanje biotske raznolikosti kranjske čebele pri nas predvsem na genetski ravni, v ohranjanju njenih ekotipov, ki so poimenovani sledeče: alpski, panonski, mediteranski in dinarsko-kraški ekotip.˝