˝Slovenija je v vsakem pogledu dežela na ˝prepihu.˝ To se zrcali ne samo v zemljepisni legi, podnebju, reliefu in geološko-petrografski zgradbi, temveč tudi v njeni flori in vegetaciji. Bogastvo njene flore in izredna pestrost sta povsem razumljivi, saj leži na stičišču štirih flor: srednjeevropsko-alpske, mediteranske, panonske, in ilirsko-dinarske˝. Bogata flora se odraža tudi v pestrosti okusov slovenskega medu.

V Društvu za zaščito kranjske čebele Carniolica, ki deluje v Celju, se je leta 2015 porodila ideja, da naredimo fenološki koledar medovitih rastlin, ki uspevajo v Sloveniji. Naš koledar jih zajema čez 250. Oblikovan je tako, da so medovite rastline razvrščene v skupine: enoletnice, dvoletnice, vzpenjavke, zelenjadnice, trajnice, okrasne trajnice, grmovnice, drevnine. Znotraj teh skupin so rastline navedene po abecednem redu, v oklepaju so zapisana znanstvena imena.

brošura naslovnica