˝Ekološko čebelarjenje je vrsta in način čebelarjenja, ki se le počasi uveljavlja v slovenskem čebelarskem prostoru. Ker so naravne danosti z bogato krajinsko členitvijo, avtohtono kranjsko čebelo, različnimi tipi pokrajin in podnebij v Sloveniji pestre, so odlične tudi možnosti za nadaljnji in pospešen razvoj tega načina čebelarjenja, saj ta pomembno prispeva k zagotavljanju neoporečnih čebeljih pridelkov  in ohranjanju oz. izboljšanju biotske raznovrstnosti.

Ekološko čebelarjenje je čebelarjenje, ki je prijazno do čebel, torej takšno, ki se skuša čim bolj približati naravnim procesom v čebelji družini. Gre za višjo obliko čebelarjenja, ki zahteva od čebelarja dodatno znanje in spretnosti ter ga postavlja pred odgovorno nalogo: pridelati čebelje pridelke brezkakršnih koli ostankov za porabnika, ki je za tak pridelek pripravljen plačati več.˝

eko certifikat